Polyurethane Resins

Products

Polyurethane Resins

Category

Polyurethane Resins

Poliüretan Döküm Reçinesi – Sıvı Plastik

Poliüretan Döküm Reçinesi - Sıvı Plastik

Poliüretan Döküm Reçinesi – Sıvı Plastik

Dekoratif parça üretimi için geliştirilmiş iki bileşenli poliüretan köpük sistemi

Yoğunluk

A 0,97 / B 1,12 g/cm3 (20°C)

Karışım Oranı

1:1

1 KG
2 KG
6 KG
10 KG
100 KG
Receive a quick offer
Technical Information Request

Poliüretan bileşenleri neme karşı duyarlıdır. Bu yüzden her zaman kapalı ambalaj içerisinde önerilen sıcaklıklarda saklanmalıdır.

Depolama, taşıma ve güvenli kullanımı için daha detaylı bilgiler güvenlik bilgi
formunda bulunabilir.