Poliüretan Reçineler

Ürünler

Poliüretan Reçineler

Kategori

Poliüretan Reçineler

Poliüretan Döküm Reçinesi – Sıvı Plastik

Poliüretan Döküm Reçinesi - Sıvı Plastik

Poliüretan Döküm Reçinesi – Sıvı Plastik

Dekoratif parça üretimi için geliştirilmiş iki bileşenli poliüretan köpük sistemi

Yoğunluk

A 0,97 / B 1,12 g/cm3 (20°C)

Karışım Oranı

1:1

1 KG
2 KG
6 KG
10 KG
100 KG
Hızlı Teklif Al
Teknik Bilgi Talebi

Poliüretan bileşenleri neme karşı duyarlıdır. Bu yüzden her zaman kapalı ambalaj içerisinde önerilen sıcaklıklarda saklanmalıdır.

Depolama, taşıma ve güvenli kullanımı için daha detaylı bilgiler güvenlik bilgi
formunda bulunabilir.